Chi tiết gói cước
M40
1 GB
40000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Là gói cước 4G trả tiền theo lưu lượng sử dụng (Pay as you go) dùng cho TB trả trước, trả sau đang sử dụng sim 4G và máy 4G.

Khách hàng truy cập sẽ trả phí theo giá cước niêm yết là: 60đ/Mb (tính theo Block 50Kb+50Kb).

Khách hàng sử dụng tới ngưỡng 10GB trong tháng, hệ thống thực hiện tạm dừng dịch vụ 4G của khách hàng và nhắn tin thông báo cho khách hàng.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Là gói cước 4G trả tiền theo lưu lượng sử dụng (Pay as you go) dùng cho TB trả trước, trả sau đang sử dụng sim 4G và máy 4G.

Khách hàng truy cập sẽ trả phí theo giá cước niêm yết là: 60đ/Mb (tính theo Block 50Kb+50Kb).

Khách hàng sử dụng tới ngưỡng 10GB trong tháng, hệ thống thực hiện tạm dừng dịch vụ 4G của khách hàng và nhắn tin thông báo cho khách hàng.